چرا تبریز

مقبره الشعرای تبریز

 

شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی در شمال غرب کشور ایران واقع شده است. پاره‌اي‌ از مورخين‌ معتقدند كه‌ نام‌ تبريز از واژه‌ "توريز"گرفته‌ شده‌ است‌ كه‌ به‌ معناي‌ جاري‌ شدن‌ مي‌باشد و ظاهراً اشاره‌ به‌ چشمه‌هاي‌ آب‌ معدني‌ دارد كه‌ در دامنة كوه هاي‌ شهرجاريست‌. تبريز شهريست‌ كه‌ در سدة‌ هشتم‌ پيش‌از ميلاد پا برجا و آباد و بزرگ‌ با بارويي‌ استوار بوده‌ است‌. از قرن دهم ميلادی يا قرن سوم هجری به بعد نام تبريز در رديف شهرهای بزرگ آذربايجان آمده است كه در آن جا هم زمان با پيشرفت صنعت و تجارت، علم و تمدن نيز شكوفا شده است.

جاده ابریشم جاده قدیمی تجارت چین که بیش از دو هزار سال پیش مورد استفاده بود، کماکان در جهان بسیار شهرت دارد. جاده ابریشم به عنوان پلی بین چین و کشورهای اروپا، آسیا و آفریقا برای تبادلات مادی و تمدنی شرقی و غربی سهم مهمی ادا نموده است.

شهر تبریز به مناسبت قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم از دیرباز مرکز مبادله کالا میان خاور دور و اروپا بوده‌ است و وصف بازارهای آن در خاطرات بسیاری از بازرگانان و جهانگردان آمده ‌است. این راه از شهرستان توان هوانگ در چین به ولایت کانسو می‌آمد و از آنجا داخل ترکستان شرقی امروزی می‌شد و از طریق بیش‌بالیغ و آلمالیغ و اترار به سمرقند و بخارا می‌رسید. در بخارا قسمت اصلی آن از راه مرو، سرخس، نیشابور، گرگان به ری می‌آمد و از ری به قزوین و زنجان و تبریز و ایروان می‌رفت و از ایروان به طرابوزان یا به یکی از بنادر شام منتهی می‌گردید.


ثبت 1800 اثر تاریخی، طبیعی و ناملموس در فهرست آثار ملی و دو اثر در فهرست جهانی یونسکو، انتخاب تبریز به عنوان شهر جهانی فرش دستباف و پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال 2018 نشان از توانمندی های بیشمار حوزه گردشگری در این استان دارد.
چرا تبریز؟
در سال 2013 وزرای گردشگری جهان اسلام در اجلاسی هر کدام یک شهر را به عنوان شهر نمونه گردشگری به سازمان جهانی OIC معرفی کردند و از طرف کشورمان نیز شهرهای تبریز و یزد معرفی شده بودند که در نهایت در نهمین اجلاس وزرای گردشگری سازمان همکاری های اسلامی 2015 در کشور نیجر، تبریز با اکثریت آرا به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال 2018 انتخاب شد. آن چه از میان معیارهای ارائه شده برای تبریز مورد توجه اعضای این اجلاس قرار گرفت، وجود مناطق گردشگری، زیرساخت های مناسب، تعداد موزه ها، تعداد رویدادهای برگزارشده، انتخاب تبریز به عنوان شهر جهانی فرش و تعداد گردشگران داخلی و خارجی بود

تبریز 2018، تبریز پایتخت کشورهای اسلامی، 2018 تبریز، پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال 2018