خدمات

مسگری

در دورة صفوي، تبريز به عنوان يكي از مراكز بزرگ مسگري شناخته شد،و تا همين اواخرنيز در بازار مسگران مي شد آثار مسي چون سيني، قوري،كاسه،ديگ،بشقاب،آفتابه،آبخوري،هاون،چراغ،شمدان،آينه،عود سوز،قوري،مجمعه،وبسياري از ابزار و لوازم مسي را ديد. ولي هم اكنون مسگران تبريز كمترمسگري را به صورت دستي انجام مي دهند،بلكه ورقه هاي آمادة مس را به هم لحيم مي كنند.تنها كارهاي سفارشي توسط مسگران قديمي هنوز هم به صورت هنري و با دست كار مي شود.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید:

 

           

   

رسانه ها

  spansor
   logo enemad