هتل

نام آدرس تلفن مدیر هتل درجه هتل
پارس ائل گلی
تبریز- جنب پارک ائل گلی
04133807832
آقای جامعی اسکوئی
5
شهریار
تبریز- ابتدای جاده ائل گلی
04133337812
حسین ابراهیمی
5
کایا لاله پارک
تبریز- بزرگراه پاسداران- میدان شهید فهمیده
0413101
آقای جداری
5
تبریز
تبریز- خیابان امام خمینی- فلکه دانشگاه
04133341081
آقای آرا
4
پتروشیمی
تبریز- بلوار استاد شهریار- مابین پارک باغلار باغی و خیابان گلکار
04133285859
آقای هادی
4
گسترش
تبریز- چهارراه آبرسانی
04133345021
آقای معالی
4
دریا
تبریز- بلوار ٢٢ بهمن- روبروی مرکز درمانی بابک
04134459501
آقای جنتی
3
آذربایجان
تبریز- شریعتی شمالی- جنب سینما ٢٩ بهمن
04135559051
آقای جعفری
2
سینا
تبریز- خیابان امام خمینی- میدان باغ گلستان
04135514583
آقای مهربانی
2
قدس
تبریز- خیابان سرگرد محققی- روبروی ترمینال قدیم
04135568098
آقای رسولزاده
2
مروارید
تبریز- چهارراه باغ گلستان
0413551336
آقای جوادزاده
1
ارک
تبریز- خیابان شریعتی جنوبی- کوچه ارک
04135551277
آقای شیرکش
1
ایران
تبریز- خیابان راه آهن- روبروی مرکز درمانی بابک
04134459515
آقای صادقزاده
2
کوثر
تبریز- خیابان امام خمینی- مابین چهارراه شریعتی و میدان گلستان
04135537691
آقای صدقی
1
سهند
تبریز- خیابان امام خمینی- مابین سه راه طالقانی و سه راهی فردوسی- روبروی مصلی
04135552545
آقای علیزاده
2
اهراب تبریز
تبریز- فلسطین جنوبی- فلکه اهراب
04135515116
آقای جانانی