خدمات

کاروانسرای برازین

شهرستان ورزقان - بخش مرکزي- دهستان ازومدل شمالي- روستاي برازين - کاروانسراي برازين

این بنا مربوط به اوایل دوران قاجاریه است.

X

Right Click

No right click