خدمات

کاروانسرای شاه عباسی

 

کاروانسرای شاه عباسی

 

 

 

این کاروانسرا در پنج کیلومتری راه جانانلو-کلیبر قرار دارد و از دو سالن تشکیل شده است.

 

 

قدمت آن به دوران صفوی می رسد و در محوطه آن بقایای قبل از دوران صفوی هم وجود دارد.

 

 

 

X

Right Click

No right click